Privacybeleid

Deze Applicatie verzamelt enkele Persoonsgegevens van haar Gebruikers. U kunt uw privacy-instellingen op elk gewenst moment naar wens wijzigen.

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie verzamelt, door zichzelf of via derden, zijn er: voornaam, achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, verschillende soorten Gegevens, Cookies en Gebruiksgegevens. Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze applicatie worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze applicatie onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van services van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de service die door de gebruiker wordt vereist, naast alle andere doeleinden die worden beschreven in dit document en in het cookiebeleid, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrond van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende van toepassing is: Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen; de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde. In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kan de overdracht van gegevens inhouden dat de gegevens van de gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan hun eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van persoonsgegevens bekijken. Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten te komen over de wettelijke basis van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die wordt beheerst door internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de eigenaar zijn genomen om zijn gegevens te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te controleren of contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als vereist door het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom: Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van de verwerking

De gegevens met betrekking tot de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te leveren, evenals voor de volgende doeleinden: het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken, contact opnemen met de gebruiker, registratie en authenticatie, verkeersoptimalisatie en -distributie, weergave van inhoud van externe platforms, analyse en het beheren van contacten en het verzenden van berichten. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te controleren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – PrivacybeleidOpt-out.

Conversies bijhouden van Facebook Ads (Facebook, Inc.)

Facebook Ads conversion tracking is een analysedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk verbindt met acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Conversies bijhouden van Twitter Ads (TWTR)

Twitter Ads-conversietracking is een analyseservice die wordt aangeboden door TWTR en die gegevens van het Twitter-advertentienetwerk verbindt met acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier (deze Applicatie)

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, machtigt de Gebruiker deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven door de koptekst van het formulier. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Applicatie)

Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de contactenlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van het aanmelden bij deze Applicatie of na het doen van een aankoop. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren. Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps-widget (Google Inc.)

Google Maps is een visualisatieservice voor kaarten die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

DoubleClick Digitale Marketing (Google Inc.)

EER-onderdanen en burgers van de EU zijn standaard afgemeld voor op interesses gebaseerde advertenties door DoubleClick Digital Marketing. DoubleClick Digital Marketing (DDM) is een geïntegreerd advertentietechnologieplatform waarmee bureaus en adverteerders effectiever digitale marketingcampagnes met een hoge impact kunnen maken, beheren en laten groeien. DDM integreert oplossingen van wereldklasse om kopers te helpen holistische campagnes uit te voeren via meerdere kanalen. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Media.net (Bing/Yahoo)

EER-onderdanen en burgers van de EU worden standaard door Media.net afgemeld voor op interesses gebaseerde advertenties. Media.net is een geïntegreerd advertentietechnologieplatform waarmee bureaus en adverteerders effectiever digitale marketingcampagnes met een hoge impact kunnen maken, beheren en laten groeien. Media.net integreert oplossingen van wereldklasse om kopers te helpen holistische campagnes uit te voeren via meerdere kanalen. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

YouTube (Google Inc.)

YouTube is een visualisatieservice voor video-inhoud die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo is een visualisatieservice voor video-inhoud die wordt aangeboden door Vimeo, LLC en waarmee deze applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

LibSyn widget (Bevrijde Syndicatie)

LibSyn is een audio-inhoudsleveringsservice die wordt aangeboden door Liberated Syndication en waarmee deze applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type service maakt het mogelijk om een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de gebruiker te communiceren. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop het bericht door de gebruiker is bekeken, evenals wanneer de gebruiker ermee heeft ermee omgegaan, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

MailChimp (De Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp is een service voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

Met dit type service kan deze applicatie ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of op andere manieren, zoals het contactformulier, worden ontvangen. De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de informatie die door de Gebruiker in de berichten wordt verstrekt en de middelen die worden gebruikt voor communicatie (bijv. e-mailadres).

Registratie en authenticatie

Door zich te registreren of te authenticeren, staan gebruikers deze applicatie toe om hen te identificeren en hen toegang te geven tot speciale diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft deze Applicatie toegang tot bepaalde Gegevens, opgeslagen door deze diensten van derden, voor registratie- of identificatiedoeleinden.

Directe registratie (deze Applicatie)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Applicatie te verstrekken. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en verschillende soorten gegevens.

Verkeersoptimalisatie en -distributie

Dit type service stelt deze Applicatie in staat om hun inhoud te verspreiden met behulp van servers in verschillende landen en om hun prestaties te optimaliseren. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker te filteren. Gezien de wijdverspreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgedragen.

CloudFront (Amazon Web Services)

Amazon CloudFront is een content delivery network aangeboden door Amazon Web Services. Netwerken voor het leveren van inhoud bieden een wereldwijd gedistribueerd netwerk van proxyservers die inhoud, zoals webvideo's of andere omvangrijke media, meer lokaal aan consumenten cachen, waardoor de toegangssnelheid voor het downloaden van de inhoud wordt verbeterd. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

CloudFlare (Cloudflare)

CloudFlare is een verkeersoptimalisatie- en distributieservice die wordt aangeboden door CloudFlare Inc. De manier waarop CloudFlare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer via deze Applicatie filtert, d.w.z. communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deze Applicatie kunnen worden verzameld. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt. In het bijzonder hebben gebruikers het recht om het volgende te doen: trek hun toestemming op elk gewenst moment in.Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. Bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Meer informatie vindt u in het speciale gedeelte hieronder. Toegang tot hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of gegevens door de eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt. Controleer en vraag om rectificatie.Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd. De verwerking van hun gegevens beperken.Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan. Hun Persoonsgegevens te laten verwijderen of anderszins te laten verwijderen.Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwijdering van hun gegevens van de eigenaar te verkrijgen. Hun gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.Gebruikers hebben het recht om hun gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan. Dien een klacht in.Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, in de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toegekend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te verstrekken die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te verstrekken. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document bekijken.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen aan de eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Cookie-beleid

Deze Applicatie maakt gebruik van Cookies. Voor meer informatie en voor een gedetailleerde cookieverklaring kan de Gebruiker het Cookiebeleidraadplegen.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de Eigenaar in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan zijn om persoonlijke gegevens te onthullen op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (Systeemlogboeken) en andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan op elk moment aan de Eigenaar worden gevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken. Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Do Not Track" -verzoeken honoreert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie op de hoogte te stellen en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactgegevens waarover de Eigenaar besnigt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt vermeld. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Beleid, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van deze Applicatie en kan hij de Eigenaar verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Eigenaar over Gebruikers heeft.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als reactie wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze applicatie

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, indien niet anders vermeld in dit document. Laatste update: 25 mei 2019

Het is tijd om de controle terug te nemen. Herstel IS mogelijk en JIJ verdient het! ❤️